Υδραυλική πρέσα θερμής σφυρηλάτησης

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Υδραυλική πρέσα θερμής σφυρηλάτησης

    Η θερμή σφυρηλάτηση πραγματοποιείται πάνω από τη θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης μετάλλων. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να βελτιώσει την πλαστικότητα του μετάλλου, η οποία ευνοεί τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας του τεμαχίου εργασίας και καθιστά δύσκολη τη ρωγμή. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί επίσης να μειώσει την αντίσταση παραμόρφωσης των μετάλλων και να μειώσει την απαιτούμενη ποσότητα σφυρηλατημένων μηχανημάτων.